kosish2016@gmail.com
+977-9851172194, 9851339894

नायव सुब्बा (ना.सु.), खरिदार प्रथम पत्र

नायव सुब्बा (ना.सु.), खरिदार प्रथम पत्र का नयाँ कक्षा हरू अाज बाट नै सञ्चालन हुदैछन् । इच्छुक साथिहरूले सम्पर्क राख्नुहाेला । थप जानकारीका लागि कोशिश शैक्षिक केन्द्र नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं फोन नं. 9851172194, 9861534895