kosish2016@gmail.com
+977-9851172194, 9851339894

शाखा अधिकृत प्रथम पत्र

----- शाखा अधिकृत प्रथम पत्र ----- शाखा अधिकृत प्रथम पत्रकाे कक्षाहरु अाजै बाट शुरुहुदैछन । इच्छुक साथिहरुले सम्पर्क गर्नुहोला । समय : विहान 05:30AM-07:00AM Orientation Class Link : https://youtu.be/7PLJlAudqCQ Day 1 Class Link : https://youtu.be/GisPH-kHXhk विशेषताहरु : ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकद्वारा हरेक दिन Live Class सञ्चालन गरिने 1. पाठ्यक्रम अनुसारको समग्र विषयवस्तुको जानकारी गराइने । 2. प्रथम पत्रकाे परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउन Tricks and Techniques सिकाइने । 3. Live Class पछि जुनसुकै समयमा पनि भिडियो हेर्न पाईने 4. Live Discussion गर्न सकिने 5. हरेक हप्ता Full SET Online Test exam दिन पाईने 6. PDF Handout तथा Video Recorded Class समेत उपलब्ध गराइने । 7. नमुना प्रश्नोत्तर सेटहरु पनि प्रदान गरिने 8. शुल्क मात्र रु 6,000/- थप जानकारीका लागि :- कोशिश शैक्षिक केन्द्र नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं फोन नं. 01-4106292, 9851172194, 9865920901, 9861534895