kosish2016@gmail.com
+977-9851172194, 9851339894

नयाँ group (नासु+खरिदार) level 4th and 5th

हालसालै विज्ञापन भएको लुम्बिनी प्रदेश लाेक सेवाकाे सहायक स्तर पाँचौं तह तथा केहि महिनापछि विज्ञापन हुने नासु/खरिदार परीक्षा ४०% छुटमा तयारीकाे माैका #